Parkovanie na ulici má isté výhody aj nevýhody. Prvou výhodou je, že si parkujete svoje osobné auto priamo pred svojim rodinným domom. Avšak, ak bývate v meste, parkovanie pred svojím rodinným domov je už problémom. Veľakrát šoféri nenechávajú priestor pre chodcov alebo aj pre invalidných dôchodcov, či aj pre mamičky s kočíkmi, ktoré musia prechádzať po chodníkoch. Mal by sa nechávať aspoň jeden a pol metrový odstup od auta až po okraj chodníka. To veľa šoférov nerešpektuje a parkuje cez celý chodník. Mamičky s kočíkom majú potom problém prejsť po chodníku a veľa z nich musí ohrozovať svoje malé dieťa práve tým, že musia vyjsť aj na hlavnú cestu, aby sa opäť dostali na chodník.

auto

Pri hustej premávke na ceste je to veľmi nebezpečné. Veľa chodníkov je aj v takom stave, že ledva s kočíkom prejdete. Nehovorím o vozičkároch alebo ľudia, ktorí sú menej pohybliví. Takýto ľudia majú problém s neupravenými chodníkmi a veľmi ťažko sa im po nich chodí. Vodiči áut by mali byť zodpovednejší aj pri parkovaní. Parkovanie je veľmi dôležitá súčasť, ak vlastníte osobný automobil. Teraz vyšiel zákon, že sa nemôže parkovať na chodníkoch. Šoféri teda parkujú svoje osobné automobily priamo na ceste vedľa chodníka. Tým zmenšujú cestu a ohrozujú tým dopravu, ktorá je obojsmerná na ceste.

parkovanie pri dome

Zužujú svojim autom priechodnosť cesty. Ostatní šoféri sa musia len vyhýbať a kľučkovať medzi zaparkovanými osobnými automobilmi na krajniciach ciest. Uličky sa stávajú jednosmerkami, čo vôbec nie je vhodné pri sídliskách. Veľa šoférov je nezodpovedných a ohrozujú často ostatných účastníkov cestnej premávky. Ak raz už vlastníte vodičský preukaz, mali by ste si uvedomiť zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných ľudí. Veľakrát totižto vodiči ohrozia iných ľudí a pritom si to ani len neuvedomia. Chodci na šoférov áut nadávajú a vyhrážajú sa im.