Dokáže veda vysvetliť všetky deje v ľudskom tele, alebo má na bádanie ešte dosť priestoru? Odpoveď by nás mohla celkom prekvapiť. Čo naše telo skrýva? Ľudské telo je naozaj zložitý organizmus. Je to sústava chemických procesov a dejov. Západná medicína definuje ľudské telo v rôznych vedecky podložených faktoch a skúmaniach. Predstavuje si ho ako fungujúci stroj, zložený z obrovského množstva súčiastok. Rovnako aj lekárska obec si telo rozkúskovala a vytvorila veľa oborov, ktoré tieto jednotlivé časti dopodrobna skúmajú, pozorujú a liečia. Odborníci sa pritom dištancujú od liečenia iných orgánov alebo sústav. Pri liečení sa využívajú rôzne vyšetrovacie metódy, meracie prístroje či laboratórne vyšetrenia.

Je možné pochopiť celé spektrum procesov v ľudskom tele? Tento západný štýl liečenia má ale jednu podstatnú chybu. Je ňou určité obmedzenie, ktoré ju brzdí v jej rozmachu. A to je práve veda. Obmedzuje sa na skúmanie hmotného a merateľného v našom tele. Stavia to hranice, ktoré modernú medicínu brzdia v niektorých smeroch. Naproti tomu rôzne postupy liečenia východnej medicíny sú diametrálne odlišné. Tradičná čínska medicína, ajurvédska medicína a podobné sú založené na princípe celku. Chápu telo ako celok a v tomto duchu je nesená aj diagnostika a postupy liečby. Korene týchto metód pritom siahajú storočia späť. Ich prínos je ale viditeľný. Logika diagnostiky je pritom založená na nemenej vratkých základoch, ako medicína západná. Napríklad kožný lekár lieči zápalové akné.

Dokáže myseľ priamo vplývať na telo?

Zameriava sa pritom na kožu a tvár. Predpisuje maste, vodičky, vitamíny či inú liečbu na potlačenie zápalov a akné ako takého. Východná medicína ale pojednáva o určitých dráhach orgánov a ich nadväznosti na celé telo. Nelieči teda iba tvár a jej kožu – zápalové akné je teda príznakom. Potlačením príznaku sa do budúcnosti nevyrieši problém z ktorého vzniká. Východná medicína a fytoterapia rieši potlačenie zápalu na koži a zároveň prečistenie tráviacej sústavy a pečene. Práve odtiaľ pochádza zdroj zápalového procesu. Napriek tomu, že aj Východná medicína má svoje účinky a stojí za nejedným vyliečením chronického problému či akútneho stavu je braná ako alternatívna a nemá široké zastúpenie lekárov v priestoroch vedy. Je to škoda, ale dnes ľudia znovu objavujú pozitívne účinky prírody na náš organizmus. A to je viac ako pozitívne.