Pri založení a aj počas celého obdobia podnikania musí mať konkrétna firma či spoločnosť zriadené sídlo, ktoré slúži ako adresa danej firmy. Využíva sa napríklad na komunikáciu s obchodnými partnermi, úradmi či klientmi. Sídlo spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra a je, teda jednou z hlavných podmienok, ktorú musíte spĺňať ak si chcete založiť spoločnosť. Sídla spoločnosti slúžia, ako už bolo spomenuté aj ako adresa každej jednej firmy, ktorá sa venuje nejakej podnikateľskej činnosti. Môže ísť o miesto, kde sa vykonávajú nejaké záležitosti, ktoré sú spojené s firmou. Taktiež je sídlo využívané na prijímanie pošty a zásielok. Pomerne novou možnosťou je virtuálne sídlo ide o sídlo, ktoré zriaďuje nejaké firma a následne ho ponuka svojim klientom s niekoľkými službami, ktoré sa týkajú hlavne prijímania vašej korešpondencie a zásielok.

Virtuálne sídlo

Takéto sídlo využívajú napríklad podnikatelia, ktorý ešte len svoj biznis rozbiehajú. Virtuálne sídlo je pre nich výhodne z rôznych dôvodov. Jedným z nich je nízka cena, ktorá je veľmi rozdielna oproti bežným, teda štandardným sídlom, ako je byt či dom, kde vás mesačný nájom môže vyjsť aj na 500€, čo pre človeka, ktorý len teraz začal podnikať citeľná suma. Ďalšou značnou výhodne je aj komfort, ktorí vám tieto virtuálne sídla ponúkajú.

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo vás vyjde za mesiac nejakých 15€ záleží však na balíčku služieb, ktorí si vyberiete. Výhodne je aj pre firmy, ktorých činnosti si nevyžadujú mať zriadené nejaké priestory potrebujú len prijímať poštu. Takáto možnosť je, preto pre nich veľmi výhodná. Taktiež je výhodná pre firmy, ktoré sa často sťahuje a menia svoje pôsobisko. S totižto možnosťou nemusia zháňať žiadne priestory, ale postačí im jedno virtuálne sídlo v niektorom z miest na Slovensku. Aké služby sú zahrnuté v mesačnej cene? Štandardne to bývajú služby ako prijímanie, archivovanie a odosielanie vašej pošty, čiže listov a zásielok, ktoré vám boli doručené na vašu virtuálnu adresu. Vaša pošta sa vám bude zasielať elektronickou formou. Taktiež máte možnosť preposielať si prijatú poštu na vaše trvale bydlisko. Po každej prijatej pošte či zásielky vám príde notifikácie.