Jedným z najviditeľnejších dopadov inflácie je samozrejme rast cien. Keď ceny stúpajú, naše peniaze majú menšiu kúpnu silu. To znamená, že za rovnaké množstvo peňazí si môžeme dovoliť menej. Napríklad, ak si zvykol míňať 20 eur na týždenný nákup potravín, dnes môžeš zistiť, že na ten istý nákup potrebuješ 25 eur. Takéto zmeny môžu byť pre rodiny s pevne stanoveným rozpočtom veľkým problémom. Ďalším dopadom inflácie je zvyšovanie úrokových sadzieb. Centrálne banky často zvyšujú úrokové sadzby, aby spomalili infláciu. Vyššie úrokové sadzby znamenajú drahšie pôžičky.

inflacia ceny

Ak máš hypotéku alebo plánuješ kúpu auta na lízing, priprav sa na to, že môžeš platiť viac. To môže mať vplyv na tvoju schopnosť splácať tieto záväzky a možno budeš musieť prehodnotiť svoje finančné plány. Inflácia tiež môže viesť k neistote na finančných trhoch. Investori môžu byť nervózni, čo môže spôsobiť výkyvy na burze. Ak máš úspory v akciách alebo investičných fondoch, môžeš vidieť väčšie kolísanie ich hodnoty. Aj keď to môže byť stresujúce, je dôležité pamätať, že investície sú dlhodobá záležitosť a krátkodobé výkyvy sú bežné. Pre firmy môže byť inflácia náročná.

narast cien

Ak rastú náklady na suroviny a mzdy, firmy môžu byť nútené zvýšiť ceny svojich produktov. To môže viesť k zníženiu dopytu, pretože zákazníci môžu začať šetriť a obmedzovať svoje výdavky. Malé podniky môžu byť obzvlášť zraniteľné, pretože nemajú také rezervy ako veľké korporácie. Na druhej strane, inflácia môže mať aj niektoré pozitívne dopady. Ak máš dlhy, inflácia ich relatívnu hodnotu znižuje. To znamená, že hoci tvoj úver zostáva v absolútnej hodnote rovnaký, jeho skutočná hodnota v priebehu času klesá. Okrem toho, inflácia môže podporiť ekonomický rast, pretože firmy a spotrebitelia môžu byť motivovaní minúť a investovať peniaze teraz, skôr než ich hodnota klesne. V každom prípade, je dobré byť pripravený na to, že inflácia môže zasiahnuť tvoje financie rôznymi spôsobmi.