Neľahké začiatky podnikateľskej cesty sú často komplikované zdĺhavým čakaním na úradoch, ktorých navštívenie je potrebné k založeniu podnikateľského subjektu. Problém môže predstavovať taktiež aj počiatočný finančný kapitál, ktorý je potrebný k začatiu podnikania mať. Ako však môžete začať podnikať čo najkratšie a to dokonca bez toho, aby ste museli absolvovať návštevy úradných inštitúcií? Obrátiť sa viete na spoločnosti, ktoré ponúkajú firmy na predaj https://41business.com/predaj-ready-made. V ponuke takýchto spoločností nájdete niekoľko druhov obchodných firiem, pričom najčastejšie predávanými a zároveň aj vyhľadávanými sú spoločnosti s ručením obmedzeným.

prevodové dokumenty

Vrátane spoločností s ručením obmedzeným však môžete takéto vopred založené firmy kúpiť aj iné, ako napríklad akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti či občianske združenia alebo družstvá. Niektoré firmy na predaj sú vyslovene nové a založené s cieľom ich predaja, a naopak iné už majú čo to na trhu odžité, pretože realizovali podnikateľskú činnosť.

dohoda o odkúpení

To či sa pre váš podnikateľský zámer hodí firma novozaložená alebo skôr s historickým pozadím pôsobenia na trhu musíte posúdiť vy. Niektoré podnikateľské oblasti a odvetvia nemusia brať novú spoločnosť vážne a tým pádom budete mať problém s prerazením na trhu. Firma s históriou môže mať vybudované vzťahy s obchodnými partnermi, vďaka ktorým bude jej ďalšie pôsobenie na trhu jednoduchšie. Fakt, že je firma novozaložená alebo už má za sebou skúsenosti s realizáciou podnikateľskej činnosti nemusí, ale byť až takým závažným faktorom, ktorý rozhodne o budúcnosti vášho podnikania. Pri výbere firmy, ktorú chcete kúpiť by ste mali skôr zameriavať na to, či je zaregistrovaná k DPH. Firma, ktorá už je zaregistrovaná k DPH vie začiatok podnikania značne urýchliť, pričom okrem iného taktiež ušetríte niekoľko hodín strávených na úradoch a podnikať je možné rovno po zakúpení. Aj napriek tomu však registrácia k DPH nie je v každom prípade úplne nevyhnutná záležitosť a v prípade zakúpenia firmy, ktorá takúto registráciu nemá ju môžete vybaviť aj neskôr.