Keď zakúpite nový elektrický spotrebič, môžete sa domnievať, že ho máte natrvalo, alebo aspoň na dlhú dobu, ktorá o mnoho rokov presiahne záručnú lehotu. Spočiatku to tak môže vychádzať, všetko funguje bez problémov a niektoré výrobky máte potom doma napríklad desať rokov. Ale možno si neuvedomujete, že čo značka spotrebiča, to iný výrobca, a tiež čo typ výrobku určitej značky, to odlišný model, a zároveň sa aj jednotlivé modely môžu od seba líšiť v niektorých detailoch vo výrobnej sérii. V priebehu výroby môže dôjsť k radu ťažkostí, a niektoré z nich sa môžu prejaviť chybou materiálu a podobnými negatívnymi javmi až po určitej dobe. Ak to teraz zhrnieme, nemáte prakticky nikdy istotu, že vám akýkoľvek spotrebič bude bez závad fungovať po zvyšok života.

elektrické spotrebiče

Ďalším javom, s ktorým musíte počítať, je takzvaný ľudský faktor. Hovoril o ňom napríklad Jean Paul Belmondo vo filme „Bezva finta“ z roku 1985, kedy v prevleku za klauna vylúpil banku, a ľudský faktor mu komplikoval útek zo zeme. Ľudský faktor znamená používanie spotrebičov nie práve šetrným spôsobom a vďaka tomu sa môžu poškodiť a stratiť časť zo svojej funkčnosti, a nielen to, je to aj nebezpečné vzhľadom na možný vznik skratu a následného požiaru, alebo smrteľného úrazu.

elektrická zásuvka

Preto má stále značný význam revízia elektrických spotrebičov vo firmách, na športoviskách, v obchodných domoch, v kultúrnych stánkoch a tiež v domácnostiach. Eliminuje sa tým mnoho problémov zavinených vadami materiálu, opotrebovaním čiastkových častí spotrebičov a tiež tým ľudským faktorom, a získavame tým istotu, že to, čo obsluhujeme, je bezpečné a prevádzkyschopné. Revízni elektrikári nekontrolujú spotrebiče iba vizuálne, premeriavajú ich meracími prístrojmi, ktoré sú presné, a ktorých výsledky tiež relevantné. Meradlá neklamú, sú kalibrované a zisťujú skutočný stav veci, čo nemusí byť vždy pravdivé pri obyčajnej zbežnej prehliadke ľudským zrakom.